Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Kriget påverkar oss väljare

Olika mätningar som görs av opinionen i Sverige visar ett starkt stöd för statsministern och även starkare för Socialdemokraterna. Det är svårare att bedriva oppositionsarbete i rådande säkerhetsläge när andra frågor faller bort från väljarnas medvetande. Små partier som redan förut låg illa till gör det fortsatt. Jag tror det är svårt för att inte säga omöjligt för Liberalerna att vända den situation de befinner sig i långt under 4%-spärren till riksdagen, och jag tror även Miljöpartiet får svårt klara sig kvar i riksdagen. Tidigare har jag tänkt att Miljöpartiet kommer klara sig med stödröster och att det blir någon händelse i sommar som rör klimat och miljö som skulle rädda kvar dem. Nu tror jag inte det längre, utan räknar med att även Miljöpartiet åker ut.

Skulle S fortsätta så starkt som man gör nu är en riksdagsmajoritet med S, C och V den mest sannolika efter valet. Det som kan ändra det är såklart att det är fem månader kvar till valet och att mycket kan hända. Men skulle jag satsa pengar på valutfallet blir det som ovan.

Väljarna har också skiftat fokus på vilka frågor som är viktiga sedan kriget bröt ut. Den inre säkerheten får mindre uppmärksamhet och istället är det yttre säkerhet med försvars- och säkerhetspolitik som stigit snabbt bland väljarnas viktiga frågor. Här har en regering en normal styrkeposition.

I ett annat läge skulle såklart hushållens försämrade köpkraft och oron för brottsligheten gynna Moderaterna och oppositionen, men som det är nu överskuggar kriget allt. Återstår att se om vi väljare värderar saker annorlunda framåt sommaren.

Det som sker i Ukraina är det värsta sen andra världskriget

Även om många av oss befarat att det skulle ske fruktansvärda övergrepp mot Ukraina och dess folk så blir bilderna från de befriade städerna och byarna så svåra att ta in. Rena avrättningar av civila, raserade samhällen och systematiska övergrepp mot oskyldiga inklusive barn. Det Ryssland gör beskrivs nu av allt fler som folkmord och krigsbrott. Med Putins beskrivning av Ukraina som ett land som egentligen inte existerar och inte har rätt att existera så råder ingen tvekan om vad syftet med kriget är.

Krigsbrotten består av tre saker enligt The Economist. För det första rena krigsbrott som bryter mot Genevekonventionen med till exempel avrättningar och bombningar av civila mål. Att man är i krig är ingen ursäkt att begå såna handlingar. För det andra är invasionen i sig ett krigsbrott. Ryssland har ingen rätt att inleda krig mot Ukraina och det är en ensidigt aggressiv handling man utför. För det tredje är Rysslands agerande på plats ett brott mot mänskligheten med tusentals civila dödade och miljoner på flykt, vilket i sig är ett krigsbrott.

Hur ska då de ansvariga ställas till ansvar för allt det som nu sker i Ukraina? Listan med de misstänkta ryssarna byggs ut allteftersom vittnesmålen kommer in från överlevare och andra informationskällor som kan berätta vilka som utfört brotten. Det är såklart en lång resa kvar innan det blir verkliga domstolsförhandlingar med de ansvariga, men det finns redan nu de som förbereder när väl den dagen kommer när rättvisa ska skapas. Som många andra minns jag när domarna föll mot de som var ansvariga för krigsbrott i forna Jugoslavien och inte minst Nürnbergrättegångarna. Jag kan ärligt säga att jag längtar till den dagen kommer för de som begått krigsbrott i Rysslands namn.

Energifrågan blir alltmer en fråga om nationell säkerhet

Ju mer vi ser av konsekvenserna av beroendet av olja och gas från Ryssland och andra ickedemokratiska länder så är det viktigt att förstå sambandet med nationella säkerheten. Därför blir energipolitiken framöver så central för att skapa en ny ordning för energipolitiken som gör oss mindre sårbara. Regeringen kom i veckan med sitt förslag till att bygga ut vindkraften och få med sig kommunerna och lokala opinioner på det. Det som är uppenbart är att det kommer att kosta för att få fram elektricitet oavsett vilka vägval vi gör. Ersättningar och kompensationer ska införas för att det ska vara mer attraktivt lokalt att bygga vindkraft. Kostnaderna för havsbaserad vindkraft vet vi redan att vi kommer att få betala för på elräkningen när nätavgifterna kommer att höjas. Den situation vi befinner oss i kommer inte göra det billigt när vi ska fördubbla elproduktionen i Sverige.

Att kärnkraften måste in i ekvationen är också centralt. Ett elsystem förutsätter en stabil basproduktion som alltid levererar och balanserar vindkraftens fluktuationer. Storbritannien är ett av de länder som har satt igång ett arbete som inkluderar sol, vind, gas och kärnkraft för att få en stabil elförsörjning med oberoende från omvärlden. Liknande pågår i flera andra länder där konsekvenserna av Rysslands krigföring förändrar fundamentet för energipolitiken i Europa. Så även Sverige kommer behöva ett rejält omtag där det inte finns utrymme för låsningar kring kärnkraften som idag.

Vad kan vi då göra?

I tidigare nyhetsbrev har jag tipsat om vart man kan skänka pengar till hjälporganisationer och Ukrainas armé bland annat. Här kommer ett annat tips. Det är en oberoende engelskspråkig tidning Kyiv Independent som behöver stöd för sin verksamhet i att berätta för omvärlden vad som sker i landet och internationella perspektiv sett från Ukraina. Vill du skicka pengar gör man det här: Keep the Kyiv Independent going.

Sociala media ger oss flera perspektiv på kriget

The Lincoln Project har gjort en film där Trump, en rad politiker och journalister i USA hålls ansvariga för deras syn på Ryssland samtidigt som de mest brutala bilderna från kriget rullar fram. För många av de som hyllat Putin och Ryssland blir det inte lätt förklara sig när man ser den här filmen.

Som hundägare har jag sett förtvivlade hundar som sitter vid sina döda hussar och mattar. Lojalt stannar de kvar fast människan är död. Det gör mig arg höra hur de ryska soldaterna skjutit hundar, katter och andra djur som inte har något med kriget att göra. Men då värmde den här filmen när hunden återförenas med sin husse som varit borta. Samspelet mellan hunden och människan är så starkt och jag lovar du blir berörd av den här filmen.

Niklas Nordström

vecka 14 2022

Dessa inlägg skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.