Hållbarhet

Kraven som ställs på företag har ökat och idag är det i princip omöjligt att verka utan att ta hänsyn till effekterna man har på sin omvärld.

Företagen förväntas inte bara ta hand om sin personal, minska utsläppen och bli effektivare i sin resursförbrukning utan även ta ansvar för sina leverantörer och underleverantörer. Dessutom förväntas företagen vara goda samhällsmedborgare och hjälpa sina kunder att göra mer miljövänliga och socialt ansvarsfulla val.

VÅRT ARBETSSÄTT

Våra hållbarhetsexperter arbetar tätt tillsammans med våra kunder för att kunna bygga en solid grund för deras hållbarhetsarbete. Vi definierar fokusområden, sätter smarta mål, planerar aktiviteter, mäter resultat och identifierar nya områden för en hållbar verksamhet. I kombination med vår gedigna förståelse för nationella, nordiska och EU-reglerade miljöer hjälper vi till att stärka engagemanget hos både ledning och personal. På så sätt säkerställs att hållbarhetsarbetet inte kommer att gå obemärkt förbi.

VÅRT TEAM

Vi är medvetna om att olika företag befinner sig i olika stadier av sin hållbarhetsresa och kämpar med olika typer av hållbarhetsutmaningar. Genom att sätta ihop arbetsgrupper med strategiska experter inom hållbarhet och miljö, tillsammans med bland annat affärsutvecklare, kommunikatörer och kreatörer kan vi erbjuda dig det absolut bästa teamet anpassat efter just dina specifika behov.

PLATTFORMAR, STRATEGIER OCH PROGRAM

 • Hållbarhet som en del av företagets strategi
 • Hållbarhetsstrategier, program och färdplaner
 • Styrningsmodeller
 • Styrkort och indikatorer
 • Rådgivning för miljö-, social- och företagsstyrning (ESG)
 • Väsentlighetsbedömningar
 • Värdeskapande modeller
 • Hållbarhetsmål och -affärer
 • Syfte, strategi och implementering
 • Införliva cirkulärt ekonomitänk i företagets verksamhet
 • Utveckling av hållbara affärsmodeller
 • Policies, för bland annat mänskliga rättigheter, hållbara investeringar, miljö, uppförandekod, konfliktmineraler, Modern Slavery Act (UKMSA)

HÅLLBARHETSUTBILDNING, INSIKT OCH ANALYS

 • Skräddarsydd utbildning för hållbarhet, t.ex. klimatförändringar, mänskliga rättigheter, hållbarhetsledarskap etc.
 • Nuvarande tillståndsanalys, SWOT och trendanalys
 • Utbildning och rådgivning om rapporteringsramar (GRI, NFI, TCFD, SASB, UNGC, UNGP)
 • Intressentanalyser och -undersökningar
 • Scenarioanalys
 • Konsumentinsikter
 • Undersökningar om jämställdhet, mångfald och inkludering, utbildning och samråd

KOMMUNIKATION, HÅLLBARHETSRAPPORTERING OCH SAMHÄLLSDIALOG

 • Hållbarhet – beskrivning och koncept
 • Rådgivning och ramverk för hållbarhetsredovisning (GRI, NFRD, TCFD, SASB, UNGC, UNGP)
 • Definition och kommunikation av hållbarhetsvision, mål, åtagande, verksamhet och utfall
 • Kommunikationsstrategier och planer med integrerat hållbarhetsperspektiv
 • Marknadsföring och företagskommunikation
 • Investerarkommunikation
 • Jämställdhetskommunikation
 • Hållbara varumärken
 • Intressent- och samhällsdialog
 • Corporate advocacy
 • Employer advocacy & branding