Hållbarhet

Kraven på företag har ökat och idag är det i princip omöjligt att göra en bra affär utan att behöva beakta samhällets effekter.

Kraven på företag har ökat. De förväntas inte bara ta hand om sin personal, minska utsläppen och bli effektivare i sin resursförbrukning utan även ta ansvar för sina leverantörer och underleverantörer nu mer. Dessutom förväntas företagen vara goda företagsmedborgare och hjälpa sina kunder att göra mer miljövänliga och socialt ansvarfulla val.

VÅRT ARBETSSÄTT

Våra hållbarhetsexperter arbetar tätt tillsammans med våra kunder för att kunna bygga en solid grund till deras hållbarhetsarbete. Vi definierar fokusområden, sätter smarta mål, planerar aktiviteter, mäter resultat och identifierar nya områden för en hållbar verksamhet. I kombination med vår gedigna förståelse för nationella, nordiska och EU-reglerade miljöer hjälper vi till att stärka engagemanget hos både ledning och personal. På så sätt säkerställer att hållbarhetsarbetet inte kommer att gå obemärkt förbi.

VÅRT TEAM

Vi är medvetna om att olika företag befinner sig i olika stadier av sin hållbarhetsresa och kämpar med olika typer av hållbarhetsutmaningar. Genom att sätta ihop arbetsgrupper med strategiska experter inom hållbarhet och miljö, tillsammans med affärsutvecklare, kommunikatörer och kreatörer m.fl. kan vi erbjuda dig det absolut bästa teamet anpassat efter just dina specifika behov.

PLATTFORMAR, STRATEGIER OCH PROGRAM

 • Hållbarhet som en del av företagets strategi
 • Hållbarhetsstrategier, program och färdplaner
 • Styrningsmodeller
 • Styrkort och indikatorer
 • Rådgivning för miljö-, social- och företagsstyrning (ESG)
 • Väsentlighetsbedömningar
 • Värdeskapande modeller
 • Hållbarhetsmål och -affärer
 • Syfte, strategi och verkställande
 • Införliva cirkulärt ekonomitänk i företagets verksamhet
 • Utveckling av hållbara affärsmodeller
 • Policies, t.ex. om mänskliga rättigheter, hållbara investeringar, miljö, Code of Conduct, konfliktmineraler, Modern Slavery Act (UKMSA)

HÅLLBARHETSUTBILDNING, INSIKT OCH ANALYS

 • Skräddarsydd utbildning för hållbarhet, t.ex. klimatförändringar, mänskliga rättigheter, hållbarhetsledarskap etc.
 • Nuvarande tillståndsanalys, SWOT och trendanalys
 • Utbildning och rådgivning om rapporteringsramar (GRI, , NFI, TCFD, SASB, UNGC, UNGP)
 • Intressentanalys och -undersökningar
 • Scenarioanalys
 • Konsumentinsikter
 • Undersökningar och jämställdhet, mångfald och inkludering, utbildning och samråd

KOMMUNIKATION, HÅLLBARHETSRAPPORTERING OCH SAMHÄLLSDIALOG

 • Hållbarhet – berättelse och koncept
 • Rådgivning och ramar för hållbarhetsredovisning (GRI, , NFI, TCFD, SASB, UNGC, UNGP)
 • Definition och kommunikation av hållbarhetsvision, mål, åtagande och handlingar
 • Kommunikationsstrategier och planer med integrerat hållbarhetsperspektiv
 • Marknadsföring och företagskommunikation
 • Offentliga angelägenheter
 • Investerarkommunikation
 • Arbetsgivarmärkning
 • Jämställdhetskommunikation
 • Hållbar varumärkesbyggnad
 • Intressentkommunikation och samhällsdialog
 • Corporate advocacy