Människors beteenden, behov och förväntningar har aldrig varit så tillgängliga som 2017. Det låter kanske skrämmande men också intressant. I alla fall ur ett kommunikationsperspektiv. Den data vi så gärna lämnar efter oss kan omformas till värdefulla insikter. Insikter som vi i vår bransch använder för att stimulera vår kreativitet.

Och det är inte bara data som blivit mer tillgängligt. Även de tekniska lösningarna för att hantera den har blivit mer anpassade, smartare och framförallt mindre investeringstunga. För första gången möter både data och teknik våra kreativa ambitioner och resultatet är enastående. I alla fall för de som lyckas få väldigt olika människor att samarbeta.

House of Friends är en plattform för entreprenörer inom byråbranschen som vill bygga en byrå utifrån sin nischkunskap i tätt samarbete med andra. Tillsammans bildar våra byråer House of Friends. Tillsammans bildar byråernas chefer koncernens ledningsgrupp. Vi sitter tillsammans. Vi arbetar tillsammans. Vi utvecklas tillsammans. Vi har en övertygelse om att kreativitet och automatisering skapar långsiktiga värden för såväl våra uppdragsgivare som våra aktieägare.

Varje uppdragsgivare har en unik arbetsgrupp med representanter från de byråer inom House of Friends som bäst möter deras behov. Arbetsgruppen ändras i takt med uppdragets karaktär och nya kompetenser adderas. Under året har det blivit påtagligt hur vi både uppfattas och verkar som ett bolag mer än som en sammansättning av flera.

Här får du en bra bild av House of Friends. Det är en sammanfattning av 2017 som bör ses som vårt andra verksamhetsår. Ett år där omsättning och resultat ökar och personalantalet står oförändrat. Det är en intressant utveckling som speglar vårt arbetssätt där automatiserade lösningar många gånger kräver färre personer med andra typer av kompetenser. Under året har vi aktivt investerat i nya kol- legor med ambitioner och erfarenhet inom våra tillväxtområden, vilket gett oss ett hus fullt av vänner som delar intresset för kreativitet, automatisering och samarbete.

Det erbjudandet har varit vår stora framgång och inneburit att vi vunnit flera större kontrakt av Skandinaviens största och mest kända byråer.

Vår ambition är att fortsätta resan under 2018 och växa med lönsamhet inom ramen för ”create & automate”. Du är varmt välkommen att följa med!

Magnus Widgren

Magnus Widgren

Koncernchef